Thi công công trình tranh dán tường tại Royal City

Thi công công trình tranh dán tường tại Royal City thực hiện bởi giấy dán tường nội thất Huyền Thoại.

Thông tin yêu cầu : Tranh chữ theo thiết kế

Diện tích : cao 2m rộng 1 m

tranh dan  tuong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *